Home » , , » Mushroom Hunter มัชรูมฮันเตอร์

Mushroom Hunter มัชรูมฮันเตอร์

ศิลปิน : Mushroom Hunter

สังกัด : Crispy Sound
เพลง : เหนือกาลเวลา


การกลับมาของ บร๊ะเจ้าโจ๊ก กับซิงเกิ้ลแรกจากวงใหม่ Mushroom Hunter (มัชรูมฮันเตอร์)
เพลง : เหนือกาลเวลา
เนื้อร้อง : กรภพ จันทร์เจริญ
ทำนอง : กรภพ จันทร์เจริญ
เรียบเรียง : กรภพ จันทร์เจริญ, ภูเบศ จันทร์เจริญ, อรรถพล หงษ์ปรีชา

กรภพ จันทร์เจริญ (โจ๊ก) เคยเป็นสมาชิกวง Socool (โซคูล)
ฟังเพลงวง Socool (โซคูล)>>

ภาพวิดีโอ https://www.youtube.com/CrispySound2012
เฟชบุ๊ค https://www.facebook.com/brajaojokekitchen