พลพล พลกองเส็ง

บอย สมภพ BOY SOMPOB

วันนี้
  • Commuting Devices อุปกรณ์การเดินทาง - รวมสิ่งประดิษฐ์ เกี่ยวกับอุปกรณ์การเดินทาง (Commuting Devices) ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ทำให้มนุษย์ใช้ในการเดินทาง สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น กับเทคโนโลยีท...